Regulativ

 
Sydfalster Vandværk har tiltrådt "Fællesregulativet for de private vandværker i Guldborgsund Kommune".

Regulativet kan ses her