Vandanalyse af vandet fra Sydfalster Vandværk

Sydfalster Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i vandet er 18,0

Se vandværkets analyseresultater her.