Slide background

 

Vandspild - lækager

Alle forbrugere i vandværkets forsyningsområde har elektroniske vandmålere som aflæses via et radiomodul ved at vandværket kører

forbi husstanden og indhenter måleroplysninger og herunder til årsaflæsningen 31. december. De aflæste måleroplysninger

sendes også til Guldborgsund Forsyning som bruger tallet til beregningen af spildevandsafregning.

I perioder ved mistanke om vandspild, lækage eller måske begyndende lækage kører vandværket opsøgende kontrol og hvis det

konstateres at vandmåleren tæller (lille hjul) løber rundt vil vandværket forsøge personlig kontakt i huset og gøre opmærksom på mistanken.

Hvis ingen træffes på adressen vil vandforsyningen oftest blive afbrudt og primært for at mindske en evt. utæthed eller ikke tilstrækkelig lukket

vandforsyning ved stophane/målerbrønd. Hvis muligt lægges besked i postkasse eller beked på telefon hvis tilmeldt sms-service.

For denne ydelse opkræves normalt et gebyr i h.t. gældende takstblad.